W poniedziałek, 19 lutego 2024r.  uczeń naszej szkoły, Patryk Pacana z kl. 3B, uczestniczył w spotkaniu podsumowującym Rzeszowski Panel Klimatyczny. Wydarzenie miało miejsce w Rzeszowskim Ratuszu, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek oraz Pani Minister ds. społeczeństwa obywatelskiego Agnieszka Buczyńska. Patryk został wybrany, aby jako uczestnik panelu przedstawić w krótkim przemówieniu efekty pracy RPK. Po spotkaniu znalazła się możliwość zamienienia kilku słów z Panią Minister.

Rzeszowski Panel Klimatyczny miał odpowiedzieć na pytanie: ,,Jak Rzeszów może osiągnąć neutralność klimatyczną do 2030 roku?". Odbywał się na przestrzeni października i listopada. Paneliści uczestniczyli w jego trzech częściach: edukacyjnej, deliberacyjnej i głosowaniu. Uczestnicy przygotowali 114 rekomendacji w dwóch kategoriach (efektywność energetyczna i transport), z których ostatecznie wybrano najlepsze 51. Prezydent Rzeszowa zobowiązał się je zrealizować.

Raport z prac znajduje się na oficjalnej stronie Rzeszowskiego Panelu Klimatycznego:

https://panel-obywatelski.erzeszow.pl

 

Fanpage 2LO