ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Zapytanie ofertowe  dotyczy "Sukcesywnej dostawy środków czystości" dla II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.
II Liceum Ogólnokształcące informuje, że została wybrana oferta firmy SOFT.
 
Fanpage 2LO