W roku 2024 nasze liceum po raz kolejny może pochwalić się zdawalnością matur
na poziomie 100,00%

9 lipca br. 261 osób przystępujących do egzaminu maturalnego odebrało swoje wyniki. 


Wysoka zdawalnosć egzaminów maturalnych
utrzymuje się w naszej szkole od wielu lat:

 

Naszą szkołę wyróżnia DOSKONAŁA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA,
a wyniki matur są jej potwierdzeniem:

wyniki maturalne 2022 w podziale na przednioty

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CKE

 


 

 

Fanpage 2LO