W roku 2023 nasze liceum może pochwalić się zdawalnością matur
na poziomie 100,00%

Dla 202 osób przystępujących do egzaminu maturalnego dzień 7 lipca br. przyniósł radosne wieści :)


Wysoka zdawalnosć egzaminów maturalnych
utrzymuje się w naszej szkole od wielu lat:

zestawienie zdawalności matur II LO Rzeszów

 

Naszą szkołę wyróżnia DOSKONAŁA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA,
a wyniki matur są jej potwierdzeniem:

 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO w roku 2023 w podziale na przedmioty

wyniki maturalne 2022 w podziale na przednioty

źródło: opracowania własne na podstawie danych CKE

 

Dla porównania warto prześledzić to samo zestawienie wyników maturalnych dla roku 2021, 2020 i 2019

źródło: opracowania własne na podstawie danych CKE

 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO w roku 2019 w podziale na poszczególne przedmioty

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CKE

 

Graficzne porównanie zdawalności uczniów II LO w Rzeszowie ze zdawalnością w kraju

 

Fanpage 2LO