W dniu 27 września w auli szkolnej odbyły się zajęcia z nauki kroków tańców irlandzkich, w których uczestniczyła młodzież naszej szkoły. Celem zajęć było promowanie kultury innych krajów oraz zwiększenie częstotliwości wykorzystywania na lekcjach nowoczesnych narzędzi multimedialnych. Zajęcia te były kontynuacją realizacji projektu międzynarodowej mobilności kadry nauczycielskiej dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – #bettertogether – Europa i My, w którym bierze udział 12 nauczycieli 2 LO.
Fanpage 2LO