SZKOLNY KONKURS

Z OKAZJI ROKU ROMANTYZMU POLSKIEGO

W 1822 r. w Wilnie ukazały się Ballady i romanse Adama Mickiewicza – dzieło, które wyznaczyło początek romantyzmu w Polsce. W związku z tym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

 

Z tej okazji zapraszamy do udziału w szkolnych  konkursach:

recytatorskim,

poezji śpiewanej,

plastycznym.

 

Konkurs recytatorski

Recytacja utworów polskich romantyków.

Uczestnik wybiera jeden utwór lub jego fragmenty.

Zgłoszenia - do 17 X 2022 r.- przyjmują nauczyciele języka polskiego.

Konkurs odbędzie się w ostatnim tygodniu października.

 

Konkurs poezji śpiewanej

Uczestnik wybiera jeden utwór lub jego fragmenty.

Wykonywany utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę.

Zgłoszenia - do 17 X 2022r.- przyjmują nauczyciele języka polskiego.

Konkurs odbędzie się w ostatnim tygodniu października.

 

Konkurs plastyczny

Prace inspirowane twórczością polskich romantyków.

Technika dowolna.

Prace należy opisać, podając imię i nazwisko uczestnika, klasę oraz autora i tytuł utworu, będącego źródłem inspiracji.

Termin składania prac - do 20 X 2022r. Prace przyjmują nauczyciele języka polskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w ostatnim tygodniu października.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ U NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

Fanpage 2LO