Z wielką radością informujemy o kolejnym sukcesie uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie – zdobyciu nagrody SREBRNEGO WILKA w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii.            Zespół sześciu zapaleńców – trzy kobiety, trzech mężczyzn – miłośników prawa i nauk prawnych, wrażliwych na krzywdę innych, mających życiową misję – szukać tych, którym można pomóc, przez wiele miesięcy realizowali swój projekt „PARAGRAFUJĄC – PROJEKT O EDUKACJI PRAWNEJ”.

   Projekt, który analizował problematykę przemocy domowej i pedofilii, który zjednoczył we współpracy z młodymi, osoby mające realną możliwość niesienia pomocy w takich sytuacjach –  adwokatów,  sędziów, Centrum Praw Kobiet, psychologów, pedagogów i cały sztab instytucji, które uznały, że warto pomóc bowiem idea jest szczytna. Ale o tę współpracę, o środki na realizację projektu, o przeprowadzenie wywiadów i prelekcji przez specjalistów,  rozmowy z tymi, którzy pomocy poszukiwali , o to i o inne sprawy, które wynikały „po drodze”, pojawiały się znienacka i czasami wzbudzały poczucie zwątpienia, musieli postarać się już tylko członkowie projektu. Ich chęci, siła i determinacja doprowadziły do sukcesu  - docenienia pomysłu i sposobu jego realizacji przez jury Olimpiady Zwolnieni z Teorii, które nagrodziło grupę SREBRNYM WILKIEM, co jest niebywałym sukcesem i pomimo pojawiających się w czasie realizacji projektu problemów i gorszych dni, dającym siłę do tworzenia podobnych „inwestycji” w przyszłości.

Zespół Bianka Kuzicka, Rozalia Sieńko, Łucja Woś, Kacper Ciupak, Wiktor Kuś, Błażej Worek, to młodzież z klas 2b i 3b, to właśnie ich projekt okazał się ŚWIETNĄ ROBOTĄ, tym bardziej, że w Olimpiadzie brało udział 1243 projekty.

OGROMNE GRATULACJE!!!!!!  


Fanpage 2LO