W Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 II LO po raz kolejny zdobyło tytuł „Złotej Szkoły”!

Nasze Liceum uplasowało się na 1. miejscu w Rzeszowie, 3. miejscu w województwie oraz wysokim 54. miejscu w kraju.

Kapituła Konkursu wzięła pod uwagę następujące kryteria: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy uczniów w olimpiadach (25%).

W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawiciele komitetów głównych olimpiad rankingowych. Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2023 został przygotowany przez „Perspektywy” już po raz dwudziesty piąty.

Z satysfakcją odnotowujemy fakt, iż od lat utrzymujemy wysoką formę, cieszymy się, że praca nauczycieli i uczniów przynosi wspaniałe efekty.

Zobacz także:

https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/rankings/ranking-podkarpacki

Ranking Ogóolnopolski

https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/rankings

 

Fanpage 2LO