Grupa 17 osób z 1f realizuje w tym roku szkolnym międzynarodowy projekt eTwinning. Do udziału w projekcie zostały zaproszone placówki z wieloletnią, ciekawą historią. Obok naszego liceum są to szkoły z miast: Kütahya w  Turcji,   Retimno w  Grecji, Lecco we Włoszech oraz Velika Gorica w Chorwacji. Poprzez udział w projekcie uczestnicy zyskują wiedzę na temat historii własnej szkoły oraz mogą porównać systemy edukacji i życie szkoły w kilku państwach.

Klasa 1f przygotowywała materiały w języku angielskim np. logo projektu, filmy na temat miasta i szkoły, kalendarium II LO, wywiady z nauczycielami i absolwentami i dzieliła się nimi z innymi uczestnikami projektu poprzez „Twinspace” na Europejskiej Platformie Edukacji Szkolnej. Rozmawialiśmy również na temat dobrego samopoczucia w szkole, odnosząc się do dorocznego motywu przewodniego eTwinningu – „Dobrostan w szkole”. Przed nami jeszcze współpraca w międzynarodowych grupach i przygotowanie wspólnego kalendarza. 


Fanpage 2LO