"Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie prawni!
Drodzy Uczniowie!

Na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego:

https://www.podkarpackie.pl/index.php/edukacja/stypendia-i-nagrody/program-nie-zagubic-talentu

znajdują się informacje nt. programu wspierania uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu", który w całości jest finansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego. W ramach programu uczniom podkarpackich szkół są przyznawane stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz nagrody pieniężne.

Wnioski należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w terminie do dnia 15 lipca br. Wniosek składa pełnoletni Uczeń lub Rodzic Ucznia niepełnoletniego.

Zachęcamy do skorzystania" 

Fanpage 2LO