Z wielką radością informujemy, że nasza szkoła już po raz drugi otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Dotacja w wysokości  12 000 zł- zgodnie z założeniem Programu - zostanie przeznaczona na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, w szczególności  książek historycznych oraz lektur szkolnych.

Prosimy całą społeczność  szkolną  o przekazywanie do biblioteki propozycji tytułów publikacji, które mogłyby wzbogacić nasz księgozbiór. Zgłoszone sugestie zostaną przeanalizowane pod kątem aktualnego stanu zbiorów bibliotecznych oraz potrzeb i oczekiwań czytelników.

Fanpage 2LO