Meyaki Mroczkowski z kl. 3 f po raz kolejny zachwycił! W finale XLVII Olimpiady Języka Francuskiego uzyskał różnicą zaledwie 0,5 punktu drugi wynik w kraju i tym samym znalazł się w gronie 20 laureatów tej olimpiady. Etap centralny odbył się w dniach 21-22.03. 2024 r. Część pisemna składała się z testu gramatyczno-leksykalnego z elementami tłumaczenia, ćwiczeń na rozumienie tekstu pisanego, a także wypowiedzi pisemnej w formie eseju. Część ustna obejmowała zadanie o charakterze mediacyjnym w oparciu o materiały dotyczące realioznawstwa krajów francuskiego obszaru językowego oraz analizę i interpretację fragmentu tekstu literackiego. Wśród trzech obowiązkowych lektur znalazły się w tym roku:  "La guerre de Troie n’aura pas lieu" J. Giraudoux, "Une saison en enfer" A. Rimbauda i "L’Africain" J.M.G. Le Clézio. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Fanpage 2LO