Z ogromną radością informujemy, że uczeń klasy 2f Meyaki Mroczkowski został po raz drugi laureatem Olimpiady Języka Francuskiego.

Etap centralny obejmował część pisemną składającą się z testu gramatyczno-leksykalnego z elementami tłumaczenia, ćwiczeń na rozumienie tekstu pisanego oraz wypowiedzi w formie eseju. Z kolei w części ustnej uczestnicy musieli dokonać analizy i interpretacji fragmentu tekstu literackiego w oparciu o jedną z trzech obowiązkowych lektur, a także zmierzyć się z zadaniem o charakterze mediacyjnym w oparciu o materiały dotyczące realioznawstwa krajów francuskiego obszaru językowego.

                                                                                        Serdecznie gratulujemy!

Fanpage 2LO