Konkurs „Młodopolska bohema w słowach i obrazach - Jama Michalika”

● Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o twórczości artystycznej związanej z Jamą Michalika, kształtowanie postaw świadomego odbioru sztuki u dzieci i młodzieży szkolnej oraz rozumienie jej roli i znaczenia w rozwoju polskiej kultury.

● Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 marca 2024 r. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić nauczycielom polonistom.

●Tematyka konkursu uwzględnia takie zagadnienia, jak:

- Kraków na przełomie XIX i XX wieku,

- Pojęcie Młodej Polski,

 - ramy czasowe i nurty artystyczne epoki,

- Kabaret Zielony Balonik,

- Postać Jana Apolinarego Michalika i jego następców,

- Kawiarnia Jama Michalika - historia, funkcjonowanie i wnętrze.

● I etap (szkolny) Konkursu odbędzie się w szkole na komputerze. Po zalogowaniu uczeń w określonym czasie rozwiązuje test wiedzy jednokrotnego wyboru.

 

Szczegóły konkursu: https://konkurs.uski-polska.edu.pl/

Fanpage 2LO