JAGIELLOŃSKI TURNIEJ MATEMATYCZNY

Jagielloński Turniej Matematyczny to ogólnopolski konkurs organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Turniej podzielony jest na trzy etapy: dwa elektroniczne i jeden stacjonarny.
W pierwszym każdy uczeń zmierzy się z zadaniami przypisanymi do jego indywidualnego konta na stronie internetowej. Na ich rozwiązanie będzie miał czas przez cały październik (1-31 X 2018 r.). Najlepsi zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu, w którym będą mieli kilka godzin na rozwiązanie prostszych zadań. Odpowiedzi powinni zapisać w formularzu dostępnym na stronie Turnieju po zalogowaniu się. Drugi etap odbędzie się 24 XI 2018 r. Osoby z najlepszym wynikiem zostaną zaproszone do Krakowa, gdzie odbędzie się dwudniowy finał w dniach 2-3 III 2019 r. Pierwszego dnia finaliści rozwiążą dwa testy, które wyłonią zwycięzców, a drugiego będą mieli okazję poznać współuczestników podczas rozrywkowych mini-zawodów matematycznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu, laureaci, którzy zajmą w turnieju miejsca od 1 do 5, otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe; pozostali Laureaci otrzymają dyplomy i upominki. Dodatkową nagrodą dla 8 wskazanych przez Organizatora Laureatów, będą miejsca na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ – na kierunkach matematyka (5 miejsc) i matematyka komputerowa (3 miejsca).

Przykładowe zadania konkursowe dostępne są na stronie internetowej organizatora turnieju 

Szczegółowy Regulamin konkursu dostępny jest tutaj

Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów, którzy lubią matematyczne wyzwania.

szczęśliwy
18
numerek