Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnych
w roku szkolnym 2017/18

 

Proszę pobrać właściwy formularz deklaracji (plik PDF) za pośrednictwem strony www i zapisać go na swoim dysku.

Do wypełnienia deklaracji wymagany jest program  Adobe Acrobat Reader DC, który można pobrać tutaj

Uwaga! Są różne wzory deklaracji! Dla uczniów klas trzecich obowiązkowa jest deklaracja opisana symbolem 1a_N. Absolwenci z lat ubiegłych wybierają natomiast odpowiednią deklarację w zależności od roku ukończenia szkoły.

Przed wypełnieniem deklaracji należy dokładnie przeczytać informacje (podane na I stronie deklaracji) dotyczące poprawnego wypełnienia.

Deklaracja zawiera trzy strony, ale trzecia strona to tylko załącznik z wyjaśnieniami dotyczącymi opłaty za egzamin i nie należy jej drukować.

Właściwa deklaracje zawiera 2 strony - należy je wypełnić komputerowo, wydrukować w dwóch egzemplarzach (dwustronnie na 1 kartce), podpisać obie wydrukowane  kopie i złożyć:

  •  u wychowawcy klasy w terminie do 30 września 2017 r. (dotyczy uczniów klas III)
  •  w sekretariacie (dotyczy absolwentów z lat ubiegłych)

W polu numer w dzienniku uczeń klasy trzeciej podaje swój kod ucznia, czyli symbol klasy i dwucyfrowy numer w dzienniku (np. A01, B24). Absolwenci z lat ubiegłych pozostawiają to pole puste.

W polu identyfikator szkoły należy wpisać: 186301-0810i

Uczeń klasy trzeciej, który nie złoży u wychowawcy klasy deklaracji maturalnej w terminie do 30 września 2017 r. nie przystąpi do matury. Są to tzw. deklaracje wstępne, które będzie można modyfikować.

Absolwentów z lat ubiegłych nie obowiązuje termin do 30 września 2017, prosimy jednak o jak najwcześniejsze składanie deklaracji. Termin ostateczny: 7 lutego 2018.

Maturzyści, którzy chcą skorzystać z dostosowania matury do swoich potrzeb składają odpowiednie dokumenty do Pedagoga szkolnego i informują o tym wychowawcę. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający składa razem z deklaracją do 30 września 2017 r.

Deklaracje ostateczne (czyli zmiany w deklaracjach wstępnych) należy złożyć do 22 stycznia 2018 (termin ostateczny: 7 lutego 2018). W razie braku złożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. 

Instrukcja do pobrania

szczęśliwy
18
numerek