WYNIKI RANKINGU NAJLEPSZYCH LICEÓW I TECHNIKÓW  MIESIĘCZNIKA PERSPEKTYWY 2024

W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę  dane 1431 liceów ogólnokształcących i 1231 techników, które spełniły tzw. „kryterium wejścia": maturę w czerwcu 2023 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

 

Miło nam poinformować, że po raz szósty z rzędu II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie uzyskało tytuł "ZŁOTEJ SZKOŁY". Z satysfakcją odnotowujemy fakt, iż od lat utrzymujemy wysoką pozycje i cieszymy się, że praca nauczycieli i uczniów przynosi wspaniałe efekty.

W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawiciele komitetów głównych olimpiad rankingowych. Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2024 został przygotowany przez „Perspektywy” już po raz dwudziesty szósty.

Kryteria rankingu liceów 2024 to:

  • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%)
  • wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%)
  • sukcesy olimpijskie (25%)

Uwzględniono także osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Przygotowano obok rankingu głównego, podrankingi:

  • ranking wojewódzki,
  • ranking szkół olimpijskich
  • ranking maturalny.

 

W Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2024 trzema najlepszymi szkołami zostały:

zródło: Ranking Główny Liceów 2024

II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie uzyskało 50 miejsce w Polsce (wzrost z 54 miejsca w 2023 roku) w Polsce - szósty rok z rzędu jesteśmy w "pierwszej setce"!

zródło: Ranking Główny Liceów 2024

 

W Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących (który objął grupę 300 najlepszych Szkół w Polsce) znalazły się następujące rzeszowskie licea:

57 miejsce w Polsce pod względem wyników maturalnych, a 1 miejsce wśród rzeszowskich liceów - szósty rok z rzędu plasujemy się w pierwszej setce!

zródło: Ranking Maturalny Liceów 2024

 

W Ranking szkół olimpijski (objął grupę 200 najlepszych szkół)  znalazły się następujące rzeszowskie licea:

79 miejsce w Polsce, a 2 miejsce wśród rzeszowskich liceów:

zródło: Ranking Olimpijski Liceów 2024

 

W Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2024 woj. podkarpackiego rzeszowskie licea ogólnokształcące zajęły następujące miejsca:

3 miejsce w wojwództwie podkarpackim - drugi rok z rzędu (wzrost w 2023 z pozycji czwartej):

zródło: Ranking Podkarpackich Liceów 2024

 

2 miejsce wśród wszystkich rzeszowskich liceów i 1 miejsce w Rzeszowie wśród liceów ogólnokształcących prowadzonych przez gminę Rzeszów:

zródło: Ranking Olimpijski Liceów 2024

Fanpage 2LO