II LO w najnowszym rankingu szkół ponadpodstawowych "Wasza Edukacja.pl"

1. miejsce w Rzeszowie, 45. w Polsce (wzrost z 74.)

w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadpodstawowych 2022 portalu WaszaEdukacja.pl

W ogólnopolskim rankingu liceów 2023 roku zorganizowanym przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl wzięło udział 1869 liceów. Ranking został stworzony w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę, były wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) z lat 2020-2022.

W rzeszowskim rankingu wzięło udział 19 liceów, które spełniły wymogi regulaminu. II LO im. płk. Leopolda Lisa – Kuli uplasowało się na 1. miejscu w mieście, co stanowi wzrost z 2. miejsca w roku 2022. W skali kraju nasza szkoła zajęła 45. miejsce (na 1869 liceów spełniających kryteria) również wykazując wzrost z 74. miejsca w roku 2022.

Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE, MEiN oraz innych placówek oświatowych.

Ranking Ogólnopolski Licea: https://waszaedukacja.pl/ranking/polska/licea

Ranking dla Rzeszowa: https://waszaedukacja.pl/ranking/rzeszow/licea

 

Fanpage 2LO