Nasi uczniowie, zwłaszcza z klas biologiczno-chemicznych, są dobrze zapowiadającymi się młodymi chemikami, czego potwierdzeniem są sukcesy, które odnoszą w olimpiadzie oraz konkursach chemicznych. (więcej)


 


Nauka chemii ściśle wiąże się z zajęciami doświadczalnymi. Warsztaty chemiczne, to jedna z form praktycznego dotknięcia tego przedmiotu. (więcej)

 

 


Wszystkich zainteresowanych sprawdzeniem swojej wiedzy i umiejętności chemicznych na szerszym polu zapraszamy do udziału w konkursach i olimpiadzie chemicznej. (więcej)

Fanpage 2LO