19 kwietnia włączyliśmy się w obchody 80.rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim oraz udziału w akcji Żonkile. Wysłuchaliśmy przemówienia Pana Dyrektora, który przybliżył nam wydarzenia z 1943r. oraz obejrzeliśmy premierę animacji „Zdążyć przed Panem Bogiem”, zamieszczoną na stronie Muzeum POLIN. Po prezentacji filmiku wolontariusze rozdali symboliczne żonkile realizując XI przykazanie – przypomniane przez M. Turskiego „NIE BĄDŹ OBOJĘTNY.”
Fanpage 2LO