Zakończenie projektu: #bettertogether- Europa i My

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

 

W roku szkolnym 2020/2021 w II LO rozpoczęliśmy realizację projektu międzynarodowej mobilności kadry nauczycielskiej dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – „#bettertogether – Europa i My”.

Dofinansowanie projektu z UE dla naszej szkoły wynosi: 144 648,72 zł. W projekcie udział wzięło 12 nauczycieli. Odbyli oni kursy językowe i metodyczne w różnych krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Irlandia, Malta, Włochy) prowadzone w językach: angielskim, niemieckim i włoskim.

Udział w projekcie wpłynie na podniesienie prestiżu i wzrost konkurencyjności II LO w Rzeszowie ze względu na realizowane cele:

  • poprawy kompetencji zawodowych i wzrostu umiejętności językowych kadry nauczycielskiej,
  • zwiększenia częstotliwości wykorzystywania na lekcjach nowoczesnych narzędzi multimedialnych,
  • rozwijania postawy aktywności obywatelskiej uczniów i uwrażliwiania na różnorodność językową i kulturową,
  • nawiązania anglojęzycznych kontaktów partnerskich i realizacji wymian uczniowskich,
  • organizowania wyjazdów job shadowing i teaching assignment abroad,
  • realizacji projektów eTwinningowych.

W ramach projektu zrealizowano szereg innych działań, m. in. Wycieczkę do Włoch zakończoną konkursem fotograficznym, którego wyniki zostały ogłoszone podczas spotkania z okazji zakończenia projektu w Auli Szkolnej. Grand Prix zdobyło zdjęcie wykonane przez Zuzannę Warchoł, 1 miejsce przypadło Biance Marcinek, 2 miejsce zajęła Magdalena Nowak a na trzecim uplasowała się fotografia Julii Wilk. W relacji fotograficznej można obejrzeć nagrodzone zdjęcia. Po części oficjalnej zaproszeni uczniowie oraz nauczyciele udali się na mały poczęstunek.Fanpage 2LO