Wszystkich zainteresowanych wiedzą o społeczeństwie

zapraszamy do wzięcia udziału w następujących olimpiadach i konkursach

XX edycja Olimpiady Wiedzy o Prawie - Informacje na temat konkursu znajdziesz na stronie olimpiady. Osoby zainteresowane prosimy o to, by do 9 października 2017r. zgłaszały chęć udziału u swoich nauczycieli historii/wiedzy o społeczeństwie/his.

UWAGA! Etap szkolny odbędzie się 14 listopada (w formie testu).

Informujemy, że olimpiada ta została objęta patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warto też podkreślić, że wiele uczelni honoruje uczestników tejże olimpiady dodatkowymi punktami w procesie rekrutacji.

Czekamy!!!

Prestiżowa OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE  I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM, edycja LIX. Program olimpiady dostępny jest na stronie internetowej. Laureatom i finalistom przysługują ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia oraz nagrody rzeczowe. Prosimy, by wszyscy chętni zgłaszali się do swoich nauczycieli historii/wos/his do dnia 23 października 2017 r. Pierwszy etap zmagań już 17 listopada!!!

Zapraszamy smiley

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawiezakres materiału ). Chętnych prosimy o zgłaszanie się do swoich nauczycieli historii/wos/his do 29 października 2017 r., a pierwszy, szkolny etap zostanie przeprowadzony 29 listopada 2017 r. w godzinach od 12:00 do 13:00. Laureaci i finaliści mogą liczyć na specjalne traktowanie przy rekrutacji np. na Uniwersytet Jagielloński.

Zapraszamy!