KONKURS O PARLAMENTARYZMIE

Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagrodą główną jest wyazd dla 8 uczniów na wycieczkę do Warszawy 10 listopada br. Zakres konkursu obejmuje zagadnienia związane z: referendum, konstytucją, systemami politycznymi na świecie oraz wiedzą ogólną o Parlamencie RP.
Ponadto, każdy z uczestników musi sformułować wypowiedź na dwa pytania otwarte, które nie podlegają ocenie konkursowej:

1. Jak oceniasz aktualną sytuację polityczną w Polsce i na świecie?

2. Czy w przyszłości myślisz o działalności społeczno-politycznej?

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają
nauczyciele historii i wos-u.