III OGÓLNOPOLSKI FRANKOFOŃSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
BLEU BLANC ROUGE

Sekcja dwujęzyczna ZSO Nr 2 w Gdyni zaprasza uczniów oraz nauczycieli do udziału w III Ogólnopolskim Frankofońskim Konkursie Fotograficznym Bleu Blanc Rouge organizowanym pod patronatem Instytutu Francuskiego w Polsce.

Temat tegorocznego konkursu brzmi Bleu Blanc Rouge Ça Bouge!

Fotografie, na których pojawią się trzy charakterystyczne dla Francji kolory oraz elementy dynamiczne należy przesłać do 22 października 2017 r. w formie elektronicznej na adres: bleu_blanc_rouge_2017@onet.eu 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie  organizatora – II LO w Gdyni