Spotkania z młodzieżą

Spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej w II Liceum.

    Od 2010 r. II Liceum współpracuje z z High School „Ariel” w Hatzabar w Izraelu, której uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli składają wizytę polskiej młodzieży. W ramach przygotowania współpracy nauczyciel koordynujący przedsięwzięcie, mgr Ryszard Pizun odbył wspólnie z innymi nauczycielami z Polski i Izraela specjalistyczne szkolenie w Sulejówku, a następnie w Yad Vashem w Jerozolimie w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnego Ośrodka Edukacji Nauczycieli „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” (2008). Znaczącą pomoc w postaci lekcji z wykorzystaniem źródeł historycznych dla zaangażowanych w projekt uczniów II Liceum zaoferowało Muzeum Okręgowe w Rzeszowie (1.Żydzi w krajobrazie Rzeszowa od średniowiecza do zakończenia II wojny światowej, 2. Spacer po nieistniejącej dzielnicy, 3. Święta i zwyczaje żydowskie, 4) Tora – Święta Księga). Dotąd młodzież II Liceum trzykrotnie gościła swoich rówieśników z Izraela /25.10.2010,16.09.20,15.10.2012/. W sumie II Liceum odwiedziło 152 uczniów i nauczycieli z Izraela. W programie wspólnego spotkania była akademia, na której m.in. prezentowano historię rzeszowskich Żydów (wykład prof. dr hab. Wacława Wierzbieńca z Uniwersytetu Rzeszowskiego, mgr. Piotra Wanata z II LO), zajęcia integracyjne, lekcje historii w języku angielskim prowadzone przez uczniów II Liceum – liderów grup pod nadzorem nauczycieli języka angielskiego, którzy jednocześnie w razie konieczności pełnili rolę tłumaczy (Anna Maziarka, Anna Janik, Alicja Stryczek, Sylwia Wołoszyńska, Katarzyna Warchoł, Aneta Mytych, Ewelina Kornak, Agnieszka Janowska, Oktawia Kaplita), wspólny spacer na miejsce dawnego rzeszowskiego getta, gdzie uczniowie II Liceum starali się przybliżyć często zapomnianą przeszłość (Maciej Tomaka, Dominika Mytych, Demetriusz Wojakowski), symboliczne sprzątanie cmentarza żydowskiego przy ul. Rejtana, gdzie modlitwą oddano hołd zmarłym, wspólna nauka narodowych pieśni i tańców w auli szkolnej (Sławomir Gołąb).

Wiedza, nie tylko historyczna, o którą wzbogaciła się młodzież II LO uczestnicząca w projekcie wspólnych spotkań, będzie procentowała w lepszym zrozumieniu relacji polsko-izraelskich, w łamaniu wzajemnych krzywdzących stereotypów. Okazało się, co jest bardzo cenne, że w rzeczywistości młodzi ludzie w Polsce i w odległym Izraelu mają bardzo wiele wspólnych zainteresowań. Rozmowy, praca i modlitwy na cmentarzu żydowskim, a szczególnie lekcje historii pokazały, że dzieli ich niewiele, gdyż są częścią tego samego zachodniego kręgu kulturowego. Mają wspólnych, znanych powszechnie bohaterów, moralne, polityczne i np. religijne autorytety, które wzbogacają judeo-chrześcijańskie dziedzictwo cywilizacyjne.  Przygotowania do wizyty gości z Izraela i samo spotkanie to kolejna wykorzystana szansa na wzajemne zrozumienie tak bliskich niegdyś, a tak dalekich od siebie dziś, społeczności. Bezpośredni kontakt młodzieży obydwu krajów wzbogacony wiedzą historyczną umożliwia nie tylko wzajemne lepsze poznanie się, ale likwiduje kulturowe bariery i budzi wzajemny szacunek.

II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli, ul. Ks. J. Jałowego 22, 35-010 Rzeszów
tel. 17 748 28 40 (sekretariat), www.2lo.rz.pl, email: liceum@2lo.rz.pl
Projekt i wykonanie: Mariusz Baran
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and