Koło matematyczne

mat20150920Koło Matematyczne przy II LO Rzeszów

Szczególne uzdolnienia i zainteresowania matematyczne uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie są rozwijane w ramach odbywających się cyklicznie spotkań Koła Matematycznego.

 

Uczniów klas pierwszych zapraszamy w środy na godz. 16.00,

zaś uczniów klas drugich w czwartki na godz. 15.10.

 

Celem zajęć jest przede wszystkim:

 • rozbudzanie i rozwijanie matematycznych zainteresowań uczniów;
 • wyszukiwanie i wspomaganie rozwoju młodych talentów matematycznych i opieka nad nimi;
 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień i predyspozycji uczniowskich;
 • poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej uczniów;
 • budzenie zainteresowań w kierunku pracy naukowo – badawczej;
 • rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej i dynamicznej;
 • pokazywanie użyteczności matematyki w otaczającym nas środowisku;
 • wdrażanie uczniów do samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów;
 • doskonalenie sprawności rachunkowej niekonwencjonalnymi metodami;
 • stosowanie nowoczesnych technik nauczania, celem zapewnienia wszechstronnego rozwoju uczniów;
 • przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych między innymi takich jak:

Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Leji

Podkarpacki Konkurs im. prof. Marszała

Alfik Matematyczny

Sowa Matematyczna

Kangur Matematyczny

 • zachęcanie uczniów do podejmowania samodzielnej pracy nad poszerzaniem wiadomości z zakresu matematyki;
 • umożliwianie uczniom sprawdzania i uzasadniania słuszności wybranej metody prowadzącej do prawidłowego rozwiązania zadania;
 • wykorzystywanie inwencji własnej uczniów i zachęcanie do poszukiwania różnych sposobów rozwiązywania tego samego zadania.

 

W klasach pierwszych tematyka zajęć organizowanych w roku szkolnym 2016/2017 skupiona będzie głównie wokół zagadnień dotyczących zbiorów liczbowych, wyrażeń algebraiczne i planimetrii. W klasie drugiej materiał wymienionych działów poszerzony zostanie między innymi o zagadnienia dotyczące pojęcia funkcji.

 

II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli, ul. Ks. J. Jałowego 22, 35-010 Rzeszów
tel. 17 748 28 40 (sekretariat), www.2lo.rz.pl, email: liceum@2lo.rz.pl
Projekt i wykonanie: Mariusz Baran
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and