Sztandar

Sztandar IILO

           Sztandar II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ufundowany przez Komitet Rodzicielski Szkoła otrzymała w 72. rocznicę bohaterskiej śmierci byłego ucznia, żołnierza I Brygady Legionów Leopolda płk. Lisa-Kuli. Uroczystość odbyła się 7 marca 1991 roku. Nadano wówczas Szkole imię wspomnianego bohatera. Obok legionowych symboli walki – szabli i karabinu – wpisanych w okalającą je nazwę szkoły wraz z imieniem Patrona, na sztandarze znajduje się napis odnoszący się do wartości, kształtujących postawy społeczności Liceum: „BÓG HONOR OJCZYZNA”. Od tej pory Poczet Sztandarowy Szkoły był obecny na wszystkich ważnych uroczystości organizowanych przez władze województwa i Miasta (Święto Niepodległości, rocznica Konstytucji 3-go Maja, odsłanianie tablic okolicznościowych upamiętniających bohaterów narodowych i doniosłe wydarzenia historyczne), Kościół i społeczność II Liceum (np. akademia z okazji wybuchu Powstania Styczniowego, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, święto Komisji Edukacji Narodowej 14 października). Poczet żegnał byłego dyrektora II Liceum Romualda Rodzonia w październiku 1998 r. w czasie uroczystości pogrzebowych. Każdego roku 7 marca Poczet towarzyszy uroczystościom przy grobie Leopolda Lisa-Kuli w rocznicę śmierci Patrona Szkoły i pod pomnikiem Bohatera na Placu Farnym. Szczególny zaszczyt miał, gdy towarzyszył ostatniemu Prezydentowi RP na Uchodźctwie Panu Ryszardowi Kaczorowskiemu 7 marca 2002 r. w ramach uroczystości poświęconych Patronowi II Liceum w miejscu  Jego urodzin w Kosinie koło Łańcuta.

          Członkami Pocztu Sztandarowego są uczniowie wyróżniający się dobrymi wynikami w nauce, których cechuje właściwa postawa wobec społeczności Szkoły, jej tradycji oraz Ojczyzny. Obecny skład osobowy Pocztu to uczniowie klasy 1d: Kinga Rzeźnik i Oliwia Piękoś oraz 2b: Wojciech Zawiło, Oliwia Kozik i Małgorzata Dworak. Opiekunem Pocztu Sztandarowego II Liceum jest od 1998 r. nauczyciel historii Ryszard Pizun.

II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli, ul. Ks. J. Jałowego 22, 35-010 Rzeszów
tel. 17 748 28 40 (sekretariat), www.2lo.rz.pl, email: liceum@2lo.rz.pl
Projekt i wykonanie: Mariusz Baran
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and