Kalendarz 2016/2017

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2016 r.
Ferie zimowe: 16-29 stycznia 2017 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18  kwietnia 2017 r.
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych
28 kwietnia 2017 r.
Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
– część ustna (j.polski)
– część pisemna/część ustna (j.obce)
 

8-20 maja 2017 r.

4-26 maja 2017 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
23 czerwca 2017 r.
Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.
I semestr 1 września 2016 –10 stycznia 2017
II semestr 11 stycznia 2017-23 czerwca 2017 r.

 

Dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2016/17

1. 31.10.2016 – poniedziałek
2. 02.05.2017 – wtorek
3. 04.05.2017 – czwartek – matura pisemna
4. 05.05.2017 – piątek – matura pisemna
5. 08.05.2017 – poniedziałek – matura pisemna
6. 09.05.2017 – wtorek – matura pisemna
7. 16.06.2017 – piątek po święcie Bożego Ciała
8. matura próbna – termin uzależniony od OKE/wydawnictw
9. matura próbna – termin uzależniony od OKE/wydawnictw
10. matura próbna – termin uzależniony od OKE/wydawnictw

 

Zebrania Rady Pedagogicznej *)
Zebranie RP 15 września 2016 r.
Zebranie RP
(podsumowanie pracy za I semestr )
3 lutego 2017 r.
Zebranie RP
(podsumowanie pracy rocznej)
26 czerwca 2017 r.
Zebranie klasyfikacyjne (I semestr) 10 stycznia 2017 r.
Zebranie klasyfikacyjne (klasy III) 25 kwietnia 2017 r.
Zebranie klasyfikacyjne (klasy I-II) 19 czerwca 2017 r.
Zebranie szkoleniowe RP 21 października 2017 r.
Zebranie szkoleniowe RP 10 stycznia 2017 r. (po zebraniu. klasyfikacyjnym)
Zebranie szkoleniowe RP (matura) 25 kwietnia 2017 r. (po zebraniu. klasyfikacyjnym)
Zespół wychowawczy wg potrzeb
Spotkania z rodzicami *)
Spotkanie informacyjne 16 września 2016 r. godz. 16.30
Wywiadówka 18 listopada 2016 r. godz. 16.15/17.15
Wywiadówka 13 stycznia 2017 r. godz. 16.15/17.15
Wywiadówka 7 kwietnia 2017 r. godz. 16.15/17.15
Wywiadówka 2 czerwca 2017 r. godz. 16.30
Wpis ocen przewidywanych i ostatecznych *)
Oceny ostateczne (I semestr) 5 stycznia 2017 r.
Oceny przewidywane (II sem. – kl. III) 5 kwietnia 2017 r.

(powiadomienie rodziców => oceny ndst/zachowanie ng wywiadówka / list polecony)

Oceny ostateczne (II semestr – kl. III) 21 kwietnia 2017 r.
Oceny przewidywane (II sem. – kl. I i II) 31 maja 2017 r.

(powiadomienie rodziców => oceny ndst/zachowanie ng => list polecony)

Oceny ostateczne (II semestr – kl. I i II) 16 czerwca 2017 r.
W miarę potrzeb organizowane będą dodatkowe zebrania i spotkania informacyjne

 

*) terminy mogą ulec zmianie

II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli, ul. Ks. J. Jałowego 22, 35-010 Rzeszów
tel. 17 748 28 40 (sekretariat), www.2lo.rz.pl, email: liceum@2lo.rz.pl
Projekt i wykonanie: Mariusz Baran
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and