Absolwenci II LO

II LO w Rzeszowie może się chlubić wieloma swoimi sławnymi wychowankami, wśród których znajdują się m.in.

 • patron szkoły Leopold Lis-Kula
 • prof. Andrzej Birula-Białynicki, wybitny polski matematyk
 • prof. Kazimierz Grotowski, pracownik naukowy Instytutu Fizyki UJ
 • Adam Harasiewicz, wybitny polski pianista, laureat Konkursu im. Fryderyka Chopina.
 • płk. Kazimierz Iranek-Osmecki, szef wywiadu Komendy Głównej AK
 • prof. Jerzy Pacześniak, pionier polskiego przemysłu okrętowego
 • prof. Kazimierz Pustelak, światowej sławy tenor
 • prof. Roman Rybarski, wybitny polityk okresu międzywojennego
 • prof. Józef Szajna, malarz, scenograf, reżyser, Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa

 


Roman Rybarski

Roman Rybarski urodził się 3 lipca 1887 w Zatorze, w starej rodzinie mieszczańskiej. Uczęszczał do II Gimnazjum w Rzeszowie, które ukonczył w 1906 r. Ze środowiska rzeszowskiego, z jego tajnej organizacji narodowej „TEKA”, wyniósł mocne wyrobienie polityczne i wprawę oratorską w zwalczaniu młodzieży „promienistej” oraz nawyk walki ekonomicznej. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie brał żywy udział w życiu politycznym młodzieży narodowej. W latach 1917-1920, już jako profesor ekonomii i skarbowości, wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1919 r. brał udział w pracach Komitetu Narodowego w Paryżu, a po powrocie do kraju pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu w czterech rządach centroprawicowych. Szczyt aktywności politycznej Rybarskiego przypada na lata 1928-35, kiedy był prezesem parlamentarnego Klubu Narodowego. Należał do najzdolniejszych znawców spraw budżetowych.
Jego główne prace: System ekonomii politycznej (t. 1-3 1924-39), Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu (t. 1-2 1928-29), Skarbowość Polski w dobie rozbiorów (1937).
17 maja 1941 zostaje aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie umiera na zapalenie płuc 6 marca 1942 r.

Kazimierz Iranek-Osmecki

pseudonim Antoni, Heller i inne (1897-1984), pułkownik; 1916-17 w Legionach Polskich; od 1918 w Wojsku Polskim, m.in. 1931-37 wykładowca, następnie kierownik katedry operacyjnej służby sztabów Wyższej Szkoły Wojennej. Walczył w kampanii wrześniowej 1939; następnie w Budapeszcie, Francji i Wielkiej Brytanii. Od 1939 w Związku Walki Zbrojnej-AK (1940 w Komendzie Głównej we Francji), 1940 emisariusz Naczelnego Wodza, 1941 – Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej; 1942-43 szef Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza. Od 1943 w kraju, 1943-44 szef Oddziału IV, następnie Oddziału II KG, walczył w powstaniu warszawskim. 1944-45 w niewoli niemieckiej. Po wojnie na uchodźstwie, m.in. współorganizator Koła AK i Studium Polski Podziemnej; współredagował „Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945” (tomy 1-6 1970-89).

Jerzy Pacześniak

W historii każdego kraju zapisują się nie tylko działacze polityczni. Tworzą ją także ludzie, których dokonania są mniej spektakularne, ale których talent i praca zasługują na szacunek. Profesor Jerzy Pacześniak jest jednym z pionierów polskiego okrętownictwa. Projekty statków jego autorstwa zdobyły uznanie armatorów w wielu krajach. Jest laureatem nagrody państwowej I stopnia i nagrody SIMP I stopnia.

Kazimierz Pisarek

Urodził się 13 marca 1919 r. w Rzeszowie. W 1938 r. zdał maturę w Państwowym Gimnazjum Męskim w Rzeszowie (tak wówczas nazywało się obecne II LO). Zaraz po maturze ukończył służbę wojskową. Brał udział w kampanii wrześniowej, a następnie w Ruchu Oporu, jako członek Związku Walki Zbrojnej. W 1940 r. został aresztowany i trafił do więzienia w Rzeszowie i Tarnowie, a stamtąd do Oświęcimia, gdzie stał się „królikiem doświadczalnym” hitlerowskiego zbrodniarza – doktora Mengele. W 1943 r. został przewieziony do obozu zagłady w Neuengamme koło Hamburga. Cudem przeżył i wrócił do Rzeszowa. Postanowił studiować i w 1951 roku ukończył Wydział Budownictwa Politechniki w Gliwicach. Pracował w Miastoprojekcie i Inwestprojekcie w Rzeszowie. Jako inż. konstruktor opracował projekty:

 • Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
 • budynku Urzędu Miasta w Rzeszowie, przy ul. Ofiar Getta,
 • Powiatowej Rady Narodowej w Jaśle,
 • biurowca Fabryki śrub w Łańcucie i Instytutu Nafty w Krośnie,
 • szkół w Żmigrodzie i Skowierzynie.
 • osiedla mieszkaniowego w Sośnicy koło Jarosławia

Był człowiekiem wielkiego serca, zawsze chętnym pomagać innym. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotymym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oświęcimskim, Krzyżem AK, Srebrną Odznaką Honorową NOT, Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego oprac. na podst. informacji Jana Lucjana Wyciślaka.


Oprócz profesorów i polityków należy pamietać także o żołnierzach, którzy oddali swe życie za ojczyznę biorąc udział w II wojnie światowej.

Profesorowie i absolwenci II L.O., którzy polegli podczas II wojny światowej:
prof. Jerzy Ostrowski zmarł w obozie Mathausen-Gusen 24.XI.1942
prof. Stefan Przyboś zginął w obozie Mathausen 15.V.1940
prof. Abraham Goliger miejsce i data śmierci nieznane
Jan Brzostowicz zmarł w obozie Auschwitz 22.VI.1944
Edward Drzał zginął na statku „Thielneck” 3.V.1945
Antoni Grossman zginął na statku „Cap Avcona” 3.V.1945
Edward Kondratuk zginął w komorze gazowej 21.VII.1942
Jan Bloda zginął w walce z żandarmerią niemiecką w 1943
Zdzisław Janusz zastrzelony przez funkcjonariuszy SB w 1945
Stanisław Krzyżanowski rozstrzelany w 1940
prof. Tadeusz Mazurkiewicz rozstrzelany przez NKWD w 6.VI.1941
kpt. Mieczysław Bochenek zginął w Katyniu w 1940
Stanisław Czarnik rozstrzelany w 1944
Stanisław Grzesik rozstrzelany w 1942
Tomasz Janicki zginął na Pawiaku
Stanisław Kowalski rozstrzelany w 1940
Bolesław Malinowski rozstrzelany w 1944
Stefan Rudnicki zginął podczas obławy niemieckiej w 1943
Jan Warzeł poległ w walce w 1940

Zginęło dużo więcej osób, lecz ich nazwiska pamięta tylko czas…

II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli, ul. Ks. J. Jałowego 22, 35-010 Rzeszów
tel. 17 748 28 40 (sekretariat), www.2lo.rz.pl, email: liceum@2lo.rz.pl
Projekt i wykonanie: Mariusz Baran
Powered by WordPress | Designed by: All Premium Themes Online. | Thanks to Top Bank Free Premium WordPress Themes, wordpress themes 2012 and